Vi närmar oss Europaparlamentsvalet 2019 och genom Europa Direkt planeras en informationsinsats via mediekanaler och ett större evenemang riktat till kommande väljare, en UNGDOMSDIALOG på Fryshuset . Grundtemat är kulturens avgörande roll för Europa och hur det ska speglas i politiken i Sverige och EU. Representanter för alla politiska partier medverkar och svarar på ungdomarnas frågor den 23 november på Fryshusets Gymnasium.

Mer information kommer under hösten 2018.