Rapport om ryska kuratorer på residens i Botkyrka

TOK – The Creative Association of Curators
i samarbete med Intercult och Botkyrka konsthall

Bjuder in till ”kitchen conversation and dinner” organiserad av TOK , som en del i projektet Young Curators and Art Operators Network som stöds av Svenska Institutet (2015-2016)
VAD VINNER LOKALSAMHÄLLET PÅ ETT INTERNATIONELLT KONSTRESIDENS?
Botkyrka residenset: Krögarvägen 26, T-bana Fittja.

Konstnärerna Maria Veits och Anna Bitkina från St. Petersburg i Ryssland har nu genomfört ett konstresidens i Botkyrka den 30 april – 7 maj 2016. De har bott i den särskilda lägenhet i Fittja som innehas av Botkyrka konsthall för just konstprojekt och konstresidens. De har under sin tid utforskat grannskapet kring Fittja och särskilt dess rysk-talande befolkning. Den 4 maj bjöd de in särskilt utvalda personer med anknytning till projektet, och till Botkyrka konsthall samt boende i området som på olika sätt intresserar sig för konst och residens i området.

Konstnärerna formulerade själva en text kring residenset och mötet den 4 maj:

Vi vill bjuda in kuratorer och konstnärer och representanter från olika konstinstitutioner som arbetar i sina närområden samt även boende i området för att diskutera dessa frågor. Vi kan byta de erfarenheter vi har av att arbeta på offentliga platser under olika kontext (i post-Sovjet Ryska städer, i områden med många migranter, i områden med människor med olika etnisk och social bakgrund m.m.). Vi vill söka efter goda exempel på lyckade men utmanade projekt där internationella och lokala konstnärer arbetar engagerat med lokalsamhället.

Konversationen i köket den 4 maj 2016 organiserades som en gemensam matlagning Vi åt och drack och pratade om många intressanta frågor kring konstresidens i residenslägenheten.

Residenset är en del av ett tvåårigt nätverksprogram mellan konstkuratorer och konstnärer från Sverige och Nordvästra Ryssland. Efter några studieresor under 2015 fortsätter projektet 2016 med några individuella residensperioder i Stockholm, St. Petersburg, Murmansk och Arkhangelsk. Intentionen från Intercult och TOK från Ryssland är att sammankoppla konstnärer från båda länderna som är intresserade av att utarbeta hållbara metoder inom kuratoryrket och inom det konstnärliga utövandet i offentliga miljöer såväl som att utveckla multidisciplinära projekt som sammanför olika samhällen och grupperingar.

Sedan 2010 har TOK aktivt arbetat på offentliga platser i samarbete med statliga institutioner inom ramen för det långsiktiga projektet ”Critical Mass”. En av de viktigaste beståndsdelarna i detta projekt är att skapa ny konst – installationer, performances, objekt, situationer etc. med hjälp av internationella konstnärer på residens i St. Petersburg och i en lokal kontext. Projektet har pågått i sex år och omarbetas ständigt.

Vi frågar oss – vad kan internationella residens bidra till det lokala samhället? Kan det skapa något som är hållbart på längre sikt? Hur gör man för att överbrygga språkliga, kulturella och andra barriärer? Vad stannar kvar när konstnären försvinner? Är residens i dess nuvarande form fortfarande angeläget, eller bör man tänka nytt?

 

/Maria Veits och Anna Bitkina

 

Se bilder från mötet den 4 maj:
maria-och-anna samtal1 samtal2 samtal3 samtal4

Vika Ryskina på residens hos Konsthall C

Vika Ryskina från St. Petersburg har bjudits in av Intercult och Konsthall C mellan 22-30 oktober 2016 till ett residens inom projektet Young Curators Network.

Vika Ryskina på residens hos Konsthall C

Vika Ryskina från St. Petersburg har bjudits in av Intercult och Konsthall C mellan 22-30 oktober 2016 till ett residens inom projektet Young Curators Network.

Vika Ryskina på residens hos Konsthall C

Vika Ryskina från St. Petersburg har bjudits in av Intercult och Konsthall C mellan 22-30 oktober 2016 till ett residens inom projektet Young Curators Network.

The Power of Culture - Kultur och externa relationer

Onsdagen den 7 september hade vi ett mycket intressant och givande halvdagsseminarium med fokus på Ryssland, på Intercults kontor på Nytorgsgatan, med efterföljande trevligt mingel. Temat var ”The Power of Culture – kultur i externa relationer”.

The Power of Culture - Kultur och externa relationer

Onsdagen den 7 september hade vi ett mycket intressant och givande halvdagsseminarium med fokus på Ryssland, på Intercults kontor på Nytorgsgatan, med efterföljande trevligt mingel. Temat var ”The Power of Culture – kultur i externa relationer”.

The Power of Culture - Kultur och externa relationer

Onsdagen den 7 september hade vi ett mycket intressant och givande halvdagsseminarium med fokus på Ryssland, på Intercults kontor på Nytorgsgatan, med efterföljande trevligt mingel. Temat var ”The Power of Culture – kultur i externa relationer”.

Intervju med Ilia Kuzubov: "‘There should be no politics behind art"

Läs intervjun med Ilia Kuzubov, konstkurator från Severodvinsk, Ryssland. Ilia berättar om sin upplevelse av residensen vid SUPERMARKET International Art Fair, Stockholm och om sitt arbete i Severodvinsk.

Intervju med Ilia Kuzubov: "‘There should be no politics behind art"

Läs intervjun med Ilia Kuzubov, konstkurator från Severodvinsk, Ryssland. Ilia berättar om sin upplevelse av residensen vid SUPERMARKET International Art Fair, Stockholm och om sitt arbete i Severodvinsk.

Intervju med Ilia Kuzubov: "‘There should be no politics behind art"

Läs intervjun med Ilia Kuzubov, konstkurator från Severodvinsk, Ryssland. Ilia berättar om sin upplevelse av residensen vid SUPERMARKET International Art Fair, Stockholm och om sitt arbete i Severodvinsk.

Rapport från TOK: Maria Veits berättar

Läs konstnären och kuratorn Maria Veits egna upplevelse av sin residens vid Botkyrka konsthall.

Rapport från TOK: Maria Veits berättar

Läs konstnären och kuratorn Maria Veits egna upplevelse av sin residens vid Botkyrka konsthall.

Rapport från TOK: Maria Veits berättar

Läs konstnären och kuratorn Maria Veits egna upplevelse av sin residens vid Botkyrka konsthall.

Rapport om ryska kuratorer på residens i Botkyrka

Vad vinner det lokala samhället på ett internationellt konstresidens? Rapport från samtal i köket i Fittja, Stockholm den 4 maj kl 19.00 med konstnärerna Anna Bitkina och Maria Veits från St. Petersburg.

Rapport om ryska kuratorer på residens i Botkyrka

Vad vinner det lokala samhället på ett internationellt konstresidens? Rapport från samtal i köket i Fittja, Stockholm den 4 maj kl 19.00 med konstnärerna Anna Bitkina och Maria Veits från St. Petersburg.

Rapport om ryska kuratorer på residens i Botkyrka

Vad vinner det lokala samhället på ett internationellt konstresidens? Rapport från samtal i köket i Fittja, Stockholm den 4 maj kl 19.00 med konstnärerna Anna Bitkina och Maria Veits från St. Petersburg.

Mötet med Ilia Kuzubov, kurator och festivalarrangör från Ryssland

Mötet med Ilia Kuzubov, kurator och festivalarrangör från Ryssland

Mötet med Ilia Kuzubov, kurator och festivalarrangör från Ryssland

Seminarium: Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör från Severodvinsk i Norra Ryssland

Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör i Severodvinsk i Norra Ryssland den 25 april kl 17.00-19.00

Seminarium: Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör från Severodvinsk i Norra Ryssland

Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör i Severodvinsk i Norra Ryssland den 25 april kl 17.00-19.00

Seminarium: Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör från Severodvinsk i Norra Ryssland

Möt Ilia Kuzubov, konstkurator och festivalarrangör i Severodvinsk i Norra Ryssland den 25 april kl 17.00-19.00

Fotoreportage från seminarium med ryska kuratorer på Svenska institutet den 18 maj

Fotoreportage från seminarium med ryska kuratorer på Svenska institutet den 18 maj

Fotoreportage från seminarium med ryska kuratorer på Svenska institutet den 18 maj

Seminarium på Svenska Institutet, läs mer och se bilderna

Seminarium på Svenska Institutet, läs mer och se bilderna

Seminarium på Svenska Institutet, läs mer och se bilderna

Inbjudan: Träffa unga curators från nordvästra Ryssland på Svenska institutet i Stockholm

Inbjudan: Träffa unga curators från nordvästra Ryssland på Svenska institutet i Stockholm

Inbjudan: Träffa unga curators från nordvästra Ryssland på Svenska institutet i Stockholm

Young curators & Αrt operators network - ett projekt på Intercult

Intercult är koordinatorn för projektet Young curators & Αrt operators. Målet med projektet är att starta ett nätverk av unga kuratorer från Nordvästra Ryssland och Sverige/Norden som initierar samhällsengagerade konstprojekt i det offentliga rummet.

Young curators & Αrt operators network - ett projekt på Intercult

Intercult är koordinatorn för projektet Young curators & Αrt operators. Målet med projektet är att starta ett nätverk av unga kuratorer från Nordvästra Ryssland och Sverige/Norden som initierar samhällsengagerade konstprojekt i det offentliga rummet.

Young curators & Αrt operators network - ett projekt på Intercult

Intercult är koordinatorn för projektet Young curators & Αrt operators. Målet med projektet är att starta ett nätverk av unga kuratorer från Nordvästra Ryssland och Sverige/Norden som initierar samhällsengagerade konstprojekt i det offentliga rummet.

KONTAKT

Iwona Preis
Projektledare, Intercult
iwona.preis@intercult.se

Maria Veits
Co-founder, Curator
mariaveits@gmail.com

Anna Bitkina
Projektledare,  TOK
annabitkina@gmail.com

PARTNERS
Intercult med Creative Association of Curators TOK, Ryssland

FINANSIERING
Projektet finanseras av Svenska institutets Creative Force

CREATIVE FORCE

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV