Projekt

Intercults projekt börjar alltid med ett sammanhang som vi vill påverka. Vi arbetar tvärdisciplinärt och transregionalt genom att bjuda in konstnärer från olika fält och platser. Vi arbetar med partners från hela Europa.

CORNERS kommer till Gdansk 8-20 Maj

CORNERS i Europa april-oktober 2016

CORNERS i Europa april-oktober 2016

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV