Ny organisationsstruktur på Intercult

Från och med januari 2016 går Intercult in i en ny tid med en ny organisationsstruktur och några nyanställda medarbetare.

Inom Intercult skapar vi tre verksamhetsområden: INTERCULT PROGRAM, INTERCULT RESURS OCH INTERCULT ADMIN

INTERCULT PROGRAM – här finns det stora EU-finansierade projektet CORNERS där Intercult är ”lead partner” och Intercults särskilda uppdrag bl.a. en europeisk studie om publikutveckling. Under Intercult Program arbetar vi också med att utveckla vår Studio på Nytorgsgatan för möten och evenemang. Senior Associate Chris Torch är ansvarig för verksamheten. Chris är också programchef för Rijeka 2020 och sitter i styrelsen för Culture Action Europe. Producent är Christoffer Tarras Blom.

INTERCULT RESURS – Här finns Intercults Europeiska resurscentrum för kultur med Europa Direkt Intercult och plattformen Access Europa. Även projekten Young Curators Network äger rum under Intercult Resurs. Ansvarig för verksamheten är Senior Associate Iwona Preis som också är president för den europeiska plattformen River // Cities. Producent är Christoffer Tarras Blom.

INTERCULT ADMIN – här sköter vi Intercults ekonomi, administration och kommunikation. Intercult admin stöttar både Intercult Program och Intercult Resurs. Ansvarig för Intercults kommunikation är Agneta Hansson.

Inom alla våra tre verksamhetsområden fortsätter vi att spana i det internationella kulturlandskapet och erbjuda vår kompetens till svenska kulturaktörer genom seminarier, konferenser och kurser.

Intercult delar kontor med SmartSe – en tjänst för kreativa frilansare. SmartSe leds av Jack Lund, som redan varit inne i verksamheten som konsult och nu intar en central roll som t.f. verksamhetsledare under en utvecklingsperiod. Ny personal på SmartSe är Petra Melin som arbetar tillsammans med Niklas Hellberg som handläggare.

Vi ser fram emot ett spännande år 2016!

Läs mer om oss här

 

 

 

 

 

Integritetspolicy

Privacy policy

Ny organisationsstruktur på Intercult

Från och med januari 2016 går Intercult in i en ny tid med ny organisationsstruktur och några nyanställda medarbetare.

Ny organisationsstruktur på Intercult

Från och med januari 2016 går Intercult in i en ny tid med ny organisationsstruktur och några nyanställda medarbetare.

Ny organisationsstruktur på Intercult

Från och med januari 2016 går Intercult in i en ny tid med ny organisationsstruktur och några nyanställda medarbetare.
KONTAKT
Iwona Preis
iwona.preis@intercult.se
+46 707 56 66 44

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV