Historisk omröstning om Ungern i EU-parlamantet

I en historisk omröstning kräver EU-parlamentariker att en rättslig process inleds mot Ungern för dess allt mer odemokratiska tendenser.

Sedan maj 2017 granskar EU-parlamentet den demokratiska utvecklingen i Ungern. I går måndag röstade parlamentets rättighetsutskott Libe för den rapport som den nederländske miljöpartisten Judith Sargentini ansvarat för som rekommenderar medlemsländerna att inleda en rättslig process mot den ungerska nationalkonservativa regeringen under premiärminister Viktor Orbán.

Med siffrorna 37 mot 19 fick Sargentini med sig en majoritet av parlamentarikerna som bland annat kritiserar inskränkningar i yttrandefriheten, domstolarnas oberoende, minoritetsrättigheter och migranters situation i Ungern. Utskottet vill med omröstningen uppmana medlemsländerna att sätta i gång artikel 7.1 i EU-fördraget som i praktiken är en stark politisk markering mot ett medlemsland.

Hela EU-parlamentet väntas rösta i frågan i september. Om ledamöterna följer utskottet är det första gången som EU-parlamentet använder sin rätt att uppmana ministerrådet att inleda en process enligt artikel 7.1 i Lissabonfördraget för att varna ett medlemsland.

I EU pågår redan en liknande process mot Polen men där är det EU-kommissionen som beslutat att inleda ett artikel 7.1-förfarande.

Läs mer på Europaportalens hemsida.

2018-07-23

Vill er organisation bli ett Europeiskt dokumentationscentrum?

2018-07-22

Intercult deltar i projekt med stöd av Horisont 2020

2018-07-18

Vill du möta Kreativa Europa i Göteborg?

2018-07-13

Ökat förtroende för EU och rekordhögt stöd för euron

2018-07-12

Nytt EU-projekt till hösten: Wood is Cool

2018-07-10

Beyond the Obvious ctrl+shift HUMAN: Arts, Sciences and Technologies in Coded Societies

2018-07-9

Det Europeiska projektet framtid: Save the date 7 december!

2018-07-5

Europa Direkt Intercult deltar i Forskarfredagen 29 september!

2018-07-2

Globus Interaktiv!

2018-07-1

Ungdomsdialog 2018

2018-06-30

UTLYSNING: MUSIC MOVES EUROPE

2018-06-30

Historisk omröstning om Ungern i EU-parlamantet

2018-06-28

Vi välkomnar Kosovo som nytt medlemsland i Kreativa Europa

2018-06-21

Europa Direkt Intercult deltar i Europaforum Hässleholm 27-30 augusti

2018-06-20

EU-kommissionen och Europa Direkt i Almedalen!

2018-06-16

EU i riksdagsvalet: var står partierna i EU-relaterade frågor?

2018-06-16

DiscoverEU: Är du 18 år och vill upptäcka Europa?

2018-06-16

Cultural heritage in Europe: linking past and future

2018-06-6

UTLYSNING: FÖRSLAG TILL NYTT MOBILITETSSTÖD

2018-06-3

EU-kommissionen presenterar ny agenda för kultur

2018-06-1

Seminarium 14/6: EU i riksdagsvalet

2017-08-11

Tandem Fryslân – a cultural collaboration programme that aims to strengthen regional communities in Fryslân

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV