Finansiering

Vår finansieringsmodell bygger på en blandning av strukturellt stöd i form av offentligt kulturbidrag, och projektstöd för entreprenöriellt utvecklade projekt i samarbeten med intressanta partners, samt egna intäkter.

Intercult erhåller verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Stockholm Läns Landsting och Stockholm Stad. Dessa bidrag är grunden för vår finansiering. Till detta utvecklar vi projekt i samarbeten, där varje partner tar sitt ansvar. Vi söker aktivt olika projektbidrag.

De senaste åren har bidrag från EU Culture 2007-2013, Svenska Institutet, Kultur Kontakt Nord, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, EC DG Communication, Nordisk Kulturfond, European Culture Foundation, Sveriges Författarförbund och Stiftelsen Framtidens Kultur realiserat våra projekt. Vi har även erhållit projektbidrag från Stockholms Stad och Kulturrådet för internationella projekt.

Till detta har vi egna intäkter i form av deltagaravgifter för kurser, konferenser, uthyrning av lokal, projektledning, föreläsningar och olika uppdrag.

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV