Europeiskt Resurs-
centrum för Kultur

ERK arbetar med att öka kompetensen och engagemanget för internationella och interkulturella frågor inom hela kultursektorn och kulturprojekt i andra sektorer.
Genom kurser, konsultationer, konferenser och seminarier vill vi internationalisera och modernisera strukturer inom svensk kultur.

Resursmodell

Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa och har utvecklat över mer än femton års tid.

Resursmodell

Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa och har utvecklat över mer än femton års tid.

Resursmodell

Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa och har utvecklat över mer än femton års tid.

KONTAKT

Iwona Preis
Projektledare ERK
+46 (0)8 644 10 23
iwona.preis@intercult.se

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV