Brokering Migrants Cultural Participation

Intercult driver tillsammans med region Västerbotten samt fyra europeiska kulturorganisationer mångfaldsprojektet Brokering Migrants Cultural Participation. Syftet med projektet är bl a att ta fram riktlinjer och verktyg åt kulturinstitutioner, producenter och scener, med mål att öka kvalitén kring mångfaldsarbete.

KONTAKT
Ida Burén
08-644 10 23
ida.buren@intercult.se

Bella Lawson
Region Västerbotten
bella.lawson@regionvasterbotten.se

PARTNERS
Intercult genomför projektet tillsammans med Region Västerbotten, Interarts, Platform for Intercultural Europe (PIE), EDUCULT och ECCOM.

FINANSIERING
Projektets huvudfinansiering kommer från EU:s integrationsfond.
Co-funded by the European Union.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV