Rapporter och texter

Ny rapport om Learning Partnerships inom projektet BMCP

En ny rapport har precis publicerats om de Learning Partnerships som genomförts inom projektet Brokering Migrants Cultural Participation.

Ny rapport om Learning Partnerships inom projektet BMCP

En ny rapport har precis publicerats om de Learning Partnerships som genomförts inom projektet Brokering Migrants Cultural Participation.

Ny rapport om Learning Partnerships inom projektet BMCP

En ny rapport har precis publicerats om de Learning Partnerships som genomförts inom projektet Brokering Migrants Cultural Participation.

Pilot Research – Region Västerbotten & Intercult

Pilot Research – Region Västerbotten & Intercult

Pilot Research – Region Västerbotten & Intercult

Verksamhetsberättelse 2014

2014 har varit ett omtumlande år på många sätt. På Intercult arbetar vi envist och kontinuerligt med vår vision, genom att skapa gränsöverskridande konst och kulturprojekt, mötesplatser, höja kunskap, nätverka, driva opinion och bidra till framväxten av ett gemensamt interkulturellt och sammanhållet samhälle. Men istället ser vi ett Sverige och ett Europa där nationalismen och främlingsfientligheten växer, och polariseringen och segregationen ökar.

Verksamhetsberättelse 2014

2014 har varit ett omtumlande år på många sätt. På Intercult arbetar vi envist och kontinuerligt med vår vision, genom att skapa gränsöverskridande konst och kulturprojekt, mötesplatser, höja kunskap, nätverka, driva opinion och bidra till framväxten av ett gemensamt interkulturellt och sammanhållet samhälle. Men istället ser vi ett Sverige och ett Europa där nationalismen och främlingsfientligheten växer, och polariseringen och segregationen ökar.

Verksamhetsberättelse 2014

2014 har varit ett omtumlande år på många sätt. På Intercult arbetar vi envist och kontinuerligt med vår vision, genom att skapa gränsöverskridande konst och kulturprojekt, mötesplatser, höja kunskap, nätverka, driva opinion och bidra till framväxten av ett gemensamt interkulturellt och sammanhållet samhälle. Men istället ser vi ett Sverige och ett Europa där nationalismen och främlingsfientligheten växer, och polariseringen och segregationen ökar.

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012: omvärldens intresse ökar

Intercults utveckling under 2012 illustrerar väl möjligheterna med en kompetent och välpositionerad organisation. Vi möter ett ökande intresse från omvärlden att inte bara delta i våra aktiviteter utan också lära sig mer om hur vi jobbar. Vi gick in i 2012 med en tuff ekonomisk utmaning och en strategi att bemöta den på två sätt. Genom att fortsätta utveckla relevanta och kvalitetsfulla projekt och genom att se över våra fasta kostnader och dra ner på dem. Till vår stora glädje kunde dessa två strategier mötas...

Verksamhetsberättelse 2012: omvärldens intresse ökar

Intercults utveckling under 2012 illustrerar väl möjligheterna med en kompetent och välpositionerad organisation. Vi möter ett ökande intresse från omvärlden att inte bara delta i våra aktiviteter utan också lära sig mer om hur vi jobbar. Vi gick in i 2012 med en tuff ekonomisk utmaning och en strategi att bemöta den på två sätt. Genom att fortsätta utveckla relevanta och kvalitetsfulla projekt och genom att se över våra fasta kostnader och dra ner på dem. Till vår stora glädje kunde dessa två strategier mötas...

Verksamhetsberättelse 2012: omvärldens intresse ökar

Intercults utveckling under 2012 illustrerar väl möjligheterna med en kompetent och välpositionerad organisation. Vi möter ett ökande intresse från omvärlden att inte bara delta i våra aktiviteter utan också lära sig mer om hur vi jobbar. Vi gick in i 2012 med en tuff ekonomisk utmaning och en strategi att bemöta den på två sätt. Genom att fortsätta utveckla relevanta och kvalitetsfulla projekt och genom att se över våra fasta kostnader och dra ner på dem. Till vår stora glädje kunde dessa två strategier mötas...

Verksamhetsberättelse 2011: nya modeller och formatutveckling

2011 hade vi flera mål • Vidareutveckla våra transnationella format där konstnärer möts och skapar nya samarbeten • Ökad närvaro med fler aktiviteter i Stockholm • Utveckla nya modeller att omsätta vår europeiska expertkompetens • Intercult som plattform med flera typer av projekt och stark bevarad kärna

Verksamhetsberättelse 2011: nya modeller och formatutveckling

2011 hade vi flera mål • Vidareutveckla våra transnationella format där konstnärer möts och skapar nya samarbeten • Ökad närvaro med fler aktiviteter i Stockholm • Utveckla nya modeller att omsätta vår europeiska expertkompetens • Intercult som plattform med flera typer av projekt och stark bevarad kärna

Verksamhetsberättelse 2011: nya modeller och formatutveckling

2011 hade vi flera mål • Vidareutveckla våra transnationella format där konstnärer möts och skapar nya samarbeten • Ökad närvaro med fler aktiviteter i Stockholm • Utveckla nya modeller att omsätta vår europeiska expertkompetens • Intercult som plattform med flera typer av projekt och stark bevarad kärna

Brandtal för Kreativa Europa av Chris Torch

Culture Action Europes kampanj we are more som stödjer Europa Kommissionens programförslag Kreativa Europa har tagit fram en kampanjaffisch. Alla insamlade signaturer för Kreativa Europa är listade och en kort version av ett brandtal av Chris Torch, riktat till våra beslutsfattare. Bli inspirerard – läs hela brandtalet.

Brandtal för Kreativa Europa av Chris Torch

Culture Action Europes kampanj we are more som stödjer Europa Kommissionens programförslag Kreativa Europa har tagit fram en kampanjaffisch. Alla insamlade signaturer för Kreativa Europa är listade och en kort version av ett brandtal av Chris Torch, riktat till våra beslutsfattare. Bli inspirerard – läs hela brandtalet.

Brandtal för Kreativa Europa av Chris Torch

Culture Action Europes kampanj we are more som stödjer Europa Kommissionens programförslag Kreativa Europa har tagit fram en kampanjaffisch. Alla insamlade signaturer för Kreativa Europa är listade och en kort version av ett brandtal av Chris Torch, riktat till våra beslutsfattare. Bli inspirerard – läs hela brandtalet.

Moving Forward with History

In PS Public Service Review Issue 23 2012: Chris Torch, Trustee of the European Museum Forum, explains to Editor Jonathan Miles why museums and culture have a central role in European development

Moving Forward with History

In PS Public Service Review Issue 23 2012: Chris Torch, Trustee of the European Museum Forum, explains to Editor Jonathan Miles why museums and culture have a central role in European development

Moving Forward with History

In PS Public Service Review Issue 23 2012: Chris Torch, Trustee of the European Museum Forum, explains to Editor Jonathan Miles why museums and culture have a central role in European development

Rapport från Det Europeiska Projektets Framtid

Intercult bad kulturekonomen Tobias Nielsén ge sin bild av Det Europeiska Projektets Framtid - en konferens om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin (9 december 2011 på Europahuset, Intercult i samarbete med Riksteatern och EU-kommissionens representation i Sverige). Kreativa Europa slår samman kultur och media till ett program där kreativa näringar ingår. Därför är det intressant med Tobias Nielséns perspektiv från just det kreativa näringsfältet. Intercult gör dessutom en sammanfattning av de fem viktigaste lärdomarna från dagen att ta med i det fortsatta arbetet att driva frågan om kulturens roll i Europa.

Rapport från Det Europeiska Projektets Framtid

Intercult bad kulturekonomen Tobias Nielsén ge sin bild av Det Europeiska Projektets Framtid - en konferens om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin (9 december 2011 på Europahuset, Intercult i samarbete med Riksteatern och EU-kommissionens representation i Sverige). Kreativa Europa slår samman kultur och media till ett program där kreativa näringar ingår. Därför är det intressant med Tobias Nielséns perspektiv från just det kreativa näringsfältet. Intercult gör dessutom en sammanfattning av de fem viktigaste lärdomarna från dagen att ta med i det fortsatta arbetet att driva frågan om kulturens roll i Europa.

Rapport från Det Europeiska Projektets Framtid

Intercult bad kulturekonomen Tobias Nielsén ge sin bild av Det Europeiska Projektets Framtid - en konferens om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin (9 december 2011 på Europahuset, Intercult i samarbete med Riksteatern och EU-kommissionens representation i Sverige). Kreativa Europa slår samman kultur och media till ett program där kreativa näringar ingår. Därför är det intressant med Tobias Nielséns perspektiv från just det kreativa näringsfältet. Intercult gör dessutom en sammanfattning av de fem viktigaste lärdomarna från dagen att ta med i det fortsatta arbetet att driva frågan om kulturens roll i Europa.

Verksamhetsberättelse 2010: ett år av förändring

2010 var ett år av förändring på Intercult. Det mulitlaterla projektet Black/North SEAS avslutades med flera event i Skottland, Turkiet, Georgien och Sverige, samt en extern utvärdering och dokumentations webbplats - SEAS Dock www.seas.se. Samtidigt drog planer, partnerskap och ansökningar inför nästa fleråriga projekt CORNERS igång. Europeiskt Resurscentrum för Kulturs uppdrag från regeringen gick in på sitt tredje och sista år, och intresset från kultursektorn i Sverige var större än någonsin. Samtidigt gjorde vi en omroganisering internt och året avslutades med en ny organisationsmodell där bland annat rollen konstnärlig ledare ströks och grundare Chris Torch lämnade över VD-stafettpinnen till Ida Burén, för att själv helhjärtat ägna sig åt framförallt Intercults internationella aktiviteter som senoir associate.

Verksamhetsberättelse 2010: ett år av förändring

2010 var ett år av förändring på Intercult. Det mulitlaterla projektet Black/North SEAS avslutades med flera event i Skottland, Turkiet, Georgien och Sverige, samt en extern utvärdering och dokumentations webbplats - SEAS Dock www.seas.se. Samtidigt drog planer, partnerskap och ansökningar inför nästa fleråriga projekt CORNERS igång. Europeiskt Resurscentrum för Kulturs uppdrag från regeringen gick in på sitt tredje och sista år, och intresset från kultursektorn i Sverige var större än någonsin. Samtidigt gjorde vi en omroganisering internt och året avslutades med en ny organisationsmodell där bland annat rollen konstnärlig ledare ströks och grundare Chris Torch lämnade över VD-stafettpinnen till Ida Burén, för att själv helhjärtat ägna sig åt framförallt Intercults internationella aktiviteter som senoir associate.

Verksamhetsberättelse 2010: ett år av förändring

2010 var ett år av förändring på Intercult. Det mulitlaterla projektet Black/North SEAS avslutades med flera event i Skottland, Turkiet, Georgien och Sverige, samt en extern utvärdering och dokumentations webbplats - SEAS Dock www.seas.se. Samtidigt drog planer, partnerskap och ansökningar inför nästa fleråriga projekt CORNERS igång. Europeiskt Resurscentrum för Kulturs uppdrag från regeringen gick in på sitt tredje och sista år, och intresset från kultursektorn i Sverige var större än någonsin. Samtidigt gjorde vi en omroganisering internt och året avslutades med en ny organisationsmodell där bland annat rollen konstnärlig ledare ströks och grundare Chris Torch lämnade över VD-stafettpinnen till Ida Burén, för att själv helhjärtat ägna sig åt framförallt Intercults internationella aktiviteter som senoir associate.

Verksamhetsberättelse 2009: Intercult är mer produktiva än någonsin

2009 har varit det mest produktiva i Intercults historia. Båda verksamhetsbenen produktionscentret och Europeiskt Resurscentrum för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Läs om det gångna året i årsrapporten.

Verksamhetsberättelse 2009: Intercult är mer produktiva än någonsin

2009 har varit det mest produktiva i Intercults historia. Båda verksamhetsbenen produktionscentret och Europeiskt Resurscentrum för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Läs om det gångna året i årsrapporten.

Verksamhetsberättelse 2009: Intercult är mer produktiva än någonsin

2009 har varit det mest produktiva i Intercults historia. Båda verksamhetsbenen produktionscentret och Europeiskt Resurscentrum för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Läs om det gångna året i årsrapporten.

Tal: Culture & Society from migration to fusion

Chris Torch, Intercult, talade på temat "Cultural diversity and intercultural dialogue" den 14 april 2010 på La Rencontre de Madrid / Spaniens ordförandeskap i EU.

Tal: Culture & Society from migration to fusion

Chris Torch, Intercult, talade på temat "Cultural diversity and intercultural dialogue" den 14 april 2010 på La Rencontre de Madrid / Spaniens ordförandeskap i EU.

Tal: Culture & Society from migration to fusion

Chris Torch, Intercult, talade på temat "Cultural diversity and intercultural dialogue" den 14 april 2010 på La Rencontre de Madrid / Spaniens ordförandeskap i EU.

Remissvar: Kulturutredningen

Intercult har granskat Kulturutredning och har valt att fokusera vårt yttrande på de områden där Intercult har särkompetens: det internationella och det interkulturella.

Remissvar: Kulturutredningen

Intercult har granskat Kulturutredning och har valt att fokusera vårt yttrande på de områden där Intercult har särkompetens: det internationella och det interkulturella.

Remissvar: Kulturutredningen

Intercult har granskat Kulturutredning och har valt att fokusera vårt yttrande på de områden där Intercult har särkompetens: det internationella och det interkulturella.

Slutrapport European Culture Forum

Den viktigaste europeiska kulturpolitiska händelsen under 2009 gick av stapeln i slutet av september: European Culture Forum. Intercults konstnärliga ledare Chris Torch var grand rapporteur för ett av tre teman – interkulturell dialog. Hans uppgift var att sammanfatta forumets innehåll ur ett interkulturellt perspektiv.

Slutrapport European Culture Forum

Den viktigaste europeiska kulturpolitiska händelsen under 2009 gick av stapeln i slutet av september: European Culture Forum. Intercults konstnärliga ledare Chris Torch var grand rapporteur för ett av tre teman – interkulturell dialog. Hans uppgift var att sammanfatta forumets innehåll ur ett interkulturellt perspektiv.

Slutrapport European Culture Forum

Den viktigaste europeiska kulturpolitiska händelsen under 2009 gick av stapeln i slutet av september: European Culture Forum. Intercults konstnärliga ledare Chris Torch var grand rapporteur för ett av tre teman – interkulturell dialog. Hans uppgift var att sammanfatta forumets innehåll ur ett interkulturellt perspektiv.

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se

MED STÖD AV