Bli medlem

Som medlem i Access Europa får man tillgång till en mötesplats, kunskap om EU och de strukturer som berör kultursektorn i Sverige samt praktisk kompetens om hur man söker medel för internationella projekt. Medlemmarna får även tillgång till informationen från relevanta europeiska nätverk om nuläget och framtiden och inte minst ett kontaktnät med aktörer i Europa som kan bli partners i transnationella projekt och initiativ.

Fördelar med medlemskapet

• Att hålla sig uppdaterad om europeiska finansieringsmöjligheter
• Att delta gratis eller till reducerad avgift i evenemang
• Att hitta partners för internationella samarbetsprojekt
• Att få hjälp med att starta upp och ansöka om EU projekt
• Att ta del av andras erfarenheter på den europeiska arenan
• Att vara en del av en gruppering engagerad i europeiska kulturfrågor
• Att få stöd i att utveckla den egna verksamheten och upptagningsområdet genom internationellt samarbete

Erbjudande

Följande tjänster ingår i medlemskapet i Access Europa
• Plattformsmöten 3 gånger per medlemsår med tematiska seminarier.
• Förmedling av partnerskapsförfrågningar förmedlade per e-post.
• Facebook-grupp för kontinuerlig kontakt och informationsutbyte.
• Rådgivning vid ett tillfälle. Även du som planerar ett projekt med en annan koordinator kan ha nytta av att se över hur ert deltagande i projektet är utformat.
• Ett plattformsmöte per år arrangeras i Bryssel för att skapa relationer med kulturaktörer och EU:s representanter. Deltagande i mötet ingår, reseomkostnader står deltagarna för själva.
• Som medlem blir man dessutom inbjuden till Intercults verksamhet, t.ex. internationella partnermöten, studiebesök och konferenser.

Utveckling

Access Europa utvecklas i samråd med dess medlemmar.

Medlemskap

Registrera ditt medlemskap och betala årsavgiften på www.accesseuropa.se.
• Frilansare, 1000 kr ex. moms/ medlemsår
• Små föreningar, 2 platser på plattformsmöten, 2000 kr ex. moms/ medlemsår
• Institutioner, myndigheter mm, 4 platser på plattformsmöten, 5000 kr ex. moms/ medlemsår
• Studenter 500 kr ink. moms/ medlemsår

Medlemsåret räknas per kalenderår.

BLI MEDLEM IDAG – GÅ TILL REGISTRERINGEN

INTERCULT

Nytorgsgatan 15

116 22 Stockholm Sweden

+46 8 644 10 23

info@intercult.se